APIE MUS

Paliatyvioji pagalba Lietuvoje dar žengia tik pirmuosius žingsnius. Pavienių entuziastų dėka paliatyvioji pagalba, nors ir mažais žingsneliais, vis labiau įsitvirtina Lietuvoje. 2007 m. sausio 11 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas „Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas“. Nors paskutiniu metu pradėta teikti paliatyvioji pagalba į namus, tačiau tiek šeimos gydytojai, tiek ligoniai, turintys teisę nemokamai gauti šias paslaugas, stokoja informacijos apie paliatyviąją pagalbą. Dažniausiai ligoniai yra nukreipiami į slaugos ligonines, kur nepakankamas finansavimas trukdo sukurti tokias sąlygas, kokios yra paliatyviosios pagalbos centruose ir hospisuose kitose šalyse.

Siekiant supažindinti Lietuvos visuomenę su hospisuose (angl. hospice) teikiamos paliatyviosios pagalbos principais ir prisidėti prie spartesnės paliatyviosios pagalbos plėtros visoje Lietuvoje, VšĮ „Tėviškės namai“ ir VšĮ “Bene esse” iniciatyva 2013 m. spalio mėnesį buvo įsteigtas „HOSPICE“ paramos fondas.

KAS YRA „HOSPICE“ PARAMOS FONDAS?

Pelno nesiekianti organizacija, remianti Lietuvoje vykdomas programas siekiančias maksimaliai patenkinti visų amžiaus grupių nepagydomai sergančiųjų asmenų ir jų artimųjų poreikius.

„HOSPICE“ paramos fondas – galimybė padėti nepagydomomis ligomis sergantiems ligoniams ir jų artimiesiems.