Patikėtinių taryba

„HOSPICE“ paramos fondo Patikėtinių taryba yra patariamasis ir veiklos stebėseną vykdantis organas fondo veiklos viešumui, skaidrumui ir efektyvumui užtikrinti. Patikėtinių tarybos nariai stebi ir analizuoja fondo veiklą, vykdo fondo veiklos veiklos atitikimo galiojantiems įstatymams kontrolę. Patikėtinių tarybą sudaro ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip devyni nariai. Patikėtinių tarybą sudaro ir atskirus narius paskiria fondo visuotinis dalininkų susirinkimas.

“HOSPICE” PARAMOS FONDO PATIKĖTINIŲ TARYBOS SUDĖTIS:

Mikutiene002

Lietuvos Respublikos Seimo 

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė 

DANGUTĖ MIKUTIENĖ

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

profesorius 

ARVYDAS ŠEŠKEVIČIUS

 A.Seskevicius
 Inesa Linaburgyte VFilharmonija  Operos solistė

INESA LINABURGYTĖ

 Kunigas SIGITAS GRIGAS  Sigitas Grigas
 UAB “FROGS” vadovė IEVA SABONIENĖ