Dalininkai

Siekiant supažindinti Lietuvos visuomenę su paliatyviosios pagalbos namuose (angl.hospice) teikiamos paliatyviosios pagalbos principais ir prisidėti prie spartesnės paliatyviosios pagalbos plėtros visoje Lietuvoje, VšĮ „TĖVIŠKĖS NAMAI“ kartu su VšĮ „BENE ESSE“  2013 m. spalio mėnesį įsteigė „HOSPICE“ paramos fondą.

VšĮ „Tėviškės namai“, nuo 2010 m. plėtodama pagalbos onkologinės ligos paliestiems asmenims idėjas, Alytuje įsteigė Paliatyvios pagalbos ir globos centrą, suformavo paliatyviosios pagalbos namuose komandą, kuri susideda iš gydytojo, slaugytojų, socialinio darbuotojo bei į komandos darbą įtraukiamų tam tinkamai parengtų savanorių. Be įstaigos specialistų paslaugų, esant poreikiui, yra galimybė gauti terapeuto, psichologo konsultacijas, užsakyti kitų specialistų paslaugas ir reikalingus tyrimus ar procedūras, pacientui pageidaujant, gali būti organizuoti dvasininko patarnavimai. Paliatyvios pagalbos ir globos centras  ateityje projektuojamas kaip stacionari paliatyviosios pagalbos įstaiga, integruojanti ir globos paslaugas. 2016 metų pradžioje Tėviškės namų bendruomenės iniciatyva yra pateiktas pasiūlymas Alytaus miesto savivaldybei dėl Alytaus hospiso steigimo.

VšĮ “Benne Esse” nuo  2009 metų teikia profesionalią psichologinę pagalbą šeimoms, suaugusiems ir vaikams. Taip pat specializuojasi onkopsichologijos srityje ir teikia psichologinę pagalbą vėžiu sergantiems žmonėms, jų artimiesiems ir medikams.

STEIGĖJŲ KONTAKTAI:

VIEŠOJI ĮSTAIGA „TĖVIŠKĖS NAMAI“
Telefonas +370 641 11 641
el. paštas info@teviskesnamai.lt
www.teviskesnamai.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA „BENE ESSE”
Telefonas +370 668 00 000
El. paštas info@seimospsichologas.lt
www.seimospsichologas.lt

2016 metais fondo dalininkais tapo :

VšĮ „KAUNO HOSPISO NAMAI”                 VšĮ „ŠIAULIŲ PALIATYVIOS PAGALBOS IR SLAUGOS CENTRAS” 

Telefonas +370 626 99005                               Telefonas +370 682 42 893
El. paštas zannahospis@gmail.com           El. paštas paliatyvasirslauga@gmail.com
www.hospisopagalba.eu                                    www.siauliuslauga.lt