Gedėjimo tarnyba

Gedėjimo tarnyba yra esminė paliatyviosios pagalbos dalis, padeda ligoniams ir šeimoms susidoroti su daugybe netekčių, kurios esti susirgimo metu ir po ligonio mirties.

Gedėjimo tarnyboje pagalbą teikia: gedėjimo tarnybos koordinatorius (socialinis darbuotojas ar psichologas), visas paliatyviosios pagalbos personalas, ir apmokyti savanoriai.

 Gedėjimo pagalba apima: psichologinę paramą prieš ir po mirties individualiai ar visai šeimai, pagal sudarytą planą, naudojant paštą, telefonines konsultacijas, vizitus, dalyvaudami laidotuvėse, atmintinuose ritualuose, teikdami dvasinę ir pastoralinę paramą taip pat paramą grupėse ir bendruomenėje.